MSI chào đón cơ hội hợp tác với đối tác chiến lược nước ngoài phù hợp dựa trên tiêu chí không chỉ góp vốn mà còn có khả năng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thương hiệu tốt để hỗ trợ MSI phát triển mạnh và bền vững.

 

Nếu tổ chức của bạn quan tâm đến cơ hội hợp tác chiến lược cùng MSI, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime