BIỂU MẪU & ỨNG DỤNG

 

1.       Mẫu Mở tài khoản

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – KH cá nhân

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – KH tổ chức

Giấy ủy quyền giao dịch chứng khoán – KH tổ chức

Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin khách hàng

2.       Mẫu Mở tài khoản kết nối core bank

Đề nghị mở tài khoản BIDV@Securities - KH cá nhân  

Phụ lục đăng ký mở tài khoản BIDV@Securities- KH cá nhân

Phiếu đăng ký sử dụng phương thức giao dịch tiền  tại MSI (BIDV)  

Phiếu đăng ký sử dụng phương thức giao dịch tiền với Dịch vụ kết nối chi tiết MSB

3.       Mẫu Đăng ký dịch vụ

Giấy đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán

Giấy đăng ký thay đổi Dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán

Giấy đăng ký sử dụng sản phẩm MS-30

4.       Mẫu Hợp đồng dịch vụ tài chính

4.1.    Hợp đồng giao dịch ký quỹ

          Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

            Đăng ký lãi suất Dich vụ giao dịch ký quỹ

4.2.    Hợp đồng tín dụng với VietBank       

           Đăng kí chữ kí mẫu

           Đề nghị vay vốn

          Giấy ủy quyền

          Hợp đồng tín dụng 3 bên

         Thỏa thuận thời hạn vay và lãi suất vay

5.       Mẫu Lưu ký – Thực hiện quyền

Phiếu gửi chứng khoán giao dịch

Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (có điều chỉnh thông tin ngày cấp chứng minh thư)

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán

Giấy đăng ký đặt mua chứng khoán

6.       Mẫu Giao dịch chứng khoán lô lẻ

Hợp đồng giao dịch chứng khoán lô lẻ

7.       Mẫu Quản lý Sổ cổ đông

Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần

Đơn đề nghị phong tỏa cổ phần

Đơn đề nghị giải tỏa cổ phần

Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Đề nghị thay đổi thông tin cổ đông

 

8.       Mẫu đăng ký giao dịch CCQ mở Vinawealth

         

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime, thành viên KB Securities và Tập đoàn Tài chính KB